Převod vozidla na nového majitele je přísně sledovaný proces, při němž je třeba podložit všechny potřebné dokumenty. Nový majitel vozidla po obdržení dokladů, musí nejprve na vozidlo uzavřít povinné ručení, protože bez něj nemůžeme vozidlo provozovat ani podat žádost o přihlášení na jiného majitele. Dokumenty, které budete potřebovat jsou  technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, doklad o technické prohlídce, souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla, protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále se neobejdete bez  potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie.

Za celý proces zaplatíte 800 korun. Jakmile všechny tyto podmínky splníte, bude vozidlu přidělená státní poznávací značka. Do technického průkazu se zapíší údaje o novém provozovateli vozidla, bude vydáno potvrzení o registraci motorového vozidla a v poslední řadě je vydána tabulka s přidělenou registrační značkou. Teprve až proběhnou všechny tyto procesy a Vy doložíte potřebné dokumenty, bude vozidlo přepsáno a převedeno na Vás. Pokud převod provádí někdo jiný, je třeba disponovat plnou mocí.

 

  • Víte jaké jsou potřebné doklady při převodu?
  • Zjistěte všechny náležitosti a pravidla převodu
  • Jak funguje výdej značek při převodu
  • Povinnosti nového majitele

Porovnání povinného ručení