Díky zákonné povinnosti každého vozidla mít uzavřené povinné ručení jsou nastavena i represivní opatření při porušení tohoto zákona. Při silniční kontrole je tak každý řidič povinen předložit zelenou kartu, která je jako jediná obligatorní položka průkazná, že dané auto je pojištěno na škody způsobené jeho provozem. Pokud tak neučiní, vystavuje se následujícím možným postihům, které byly 1. 6. 2008 novelizovány a zpřísněny.

Prohřešek Kolik zaplatíte
Neuzavřené pojištění 5 000 až 40 000 Kč
Nepředložení dokladu 1 500 do 3 000 Kč
Sankční pojistné od 20 do 300 Kč/den

Neuzavřené pojistné

Největší pokuta je samozřejmě za vůbec neuzavřené povinné ručení. V tomto případě hrozí sankce ve výši 5 000 až 40 000 Kč. A následný zákaz provozování vozidla na pozemních komunikacích, jelikož takovému motorovému vozidlu to zákon nedovoluje.

Nepředložení dokladu

Při uzavřeném povinném ručení, avšak nepředložení zelené karty, je zákonem stanovený rozsah pokuty od 1 500 do 3 000 Kč. Důležité také je, aby daná karta byla podepsána pojistníkem, jelikož jinak je neplatná a provozovatel vozidla se vystavuje riziku udělení stejné pokuty, jako kdyby danou kartu vůbec nepředložil.

Sankční pojistné

Navíc se s povinným ručení uplatňuje takzvané sankční pojistné, které představuje částku doměřenou zpětně za každý den provozování vozidla bez povinného ručení. Sazba je od 20 do 300 Kč na den.

Vymáhání plnění

A samozřejmě se majitel vozidla, které nemá sjednané povinné ručení vystavuje riziku, že v případě pojistné události a její úhrady ze strany Garančního fondu České kanceláře pojistitelů, bude tato instituce vymáhat příslušnou částku právě po něm. Takže i sebemenší nehoda bez povinného ručení se může velmi prodražit, jelikož i pouhý odřený nárazník u luxusních aut opravený v autorizovaném servisu se vyšplhá na pěkných pár tisíc korun.