Havarijní pojištění představuje ochranu proti rizikům, která jsou způsobená především v důsledku havárie, živelné události, odcizení a vandalismu. Havarijní pojištění lze uzavřít proti jednomu výše uvedenému riziku, či jako komplet proti všem čtyřem hrozbám. Tento druh pojištění není stanoven ze zákona jako povinné ručení, avšak stále více řidičů si právě havarijní pojištění sjednává pro svou větší ochranu.

Obvykle se u havarijního pojištění požaduje spoluúčast, která představuje procentní či pevně stanovenou sumu, kterou je nutné při každé škodné události zaplatit, respektive o to se snižuje pojistné plnění. Také zde se uplatňují bonusy a malusy stejně jako u povinného ručení, takže za bezeškodní průběh pojištění získá majitel vozu lepší podmínky či procentní slevy.

Pojistné

Výše pojistného je u havarijního pojištění odvislá od typu vozidla, obsahu motoru, pořizovací ceně vozu, stáří vozu, ale také na výši zvolené spoluúčasti, jelikož vyšší spoluúčast znamená nižší pojistné. Dále se při určení ceny bere v potaz stupeň instalovaného zabezpečení a rizikovost daného regionu, kde bude vozidlo provozováno. Do ceny se navíc promítnou již zmíněné bonusy či malusy.
Výhodné podmínky pak navíc nabízejí pojišťovny při sjednání více druhů pojištění naráz či u jedné instituce. Při spojení povinného ručení a havarijního pojištění tak může dojít k zajímavým slevám a úspoře nákladů.

K havarijnímu pojištění se často přidávají i asistenční služby, které představují pomocnou ruku pro případ nehody či poruchy.

Další služby

K havarijnímu pojištění se často přidávají i asistenční služby, které představují pomocnou ruku pro případ nehody či poruchy. To představuje odtah, úschovu, finanční či právní pomoc. Samozřejmě jednotlivé instituce nabízejí rozdílné asistenční služby, avšak čím dál více se u nás začínají prosazovat, jelikož značně usnadňují řešení každé nehody nejen u nás, ale i v zahraničí.

Porovnání povinného ručení