Při dopravní nehodě je na prvním místě zdraví. Proto by vždy měl být dáván důraz na osoby, které se dané nehody zúčastnili a jejich bezpečí. Pokud není nikdo zraněn, může na řadu přistoupit zaznamenání dopravní nehody a případný příjezd policie.

Přivolání policie

Podle novely zákona je nutné policii volat pouze v případě, že škoda na některém z vozidel dosáhne částky vyšší než je 100 000 Kč. Dále je nutné informovat policii v situacích, kdy dojde ke zranění nějaké osoby, škodě na majetku třetí osoby, dále při odmítnutí některého z účastníků sepsat záznam o nehodě či při sporu o určení viny. To byly nejčastější případy, kdy je nutné policii zavolat bezodkladně. Navíc pokud nejste schopni samy obnovit provoz na pozemní komunikaci, tak je vhodné policii informovat a požádat o pomoc.

Podle novely zákona je nutné policii volat pouze v případě, že škoda na některém z vozidel dosáhne částky vyšší než je 100 000 Kč.

Postup bez policie

V případě, že není nutná přítomnost policie, tedy nevznikla zřejmá škoda přesahující 100 000 Kč na jednom vozidle a nikdo nebyl zraněn, je postup následující. Důležité je zdokumentování místa dopravní nehody a rozsahu škod (třeba i pouhým fotoaparátem v mobilním telefonu). Vyznačení postavení vozidel na komunikaci a jeho zdokumentování. Vhodné je i získání kontaktu na případné svědky nehody pro případné řešení sporů. Následuje sepsání záznamu o dopravní nehodě, který je k vyzvednutí na každé pojišťovně, či ke stažení online, kde se vypíše místo a datum, vozidla a účastnici nehody, popis příčiny, průběhu a následků nehody doplněný situačním plánkem. Jako poslední bod je pak stanovisko účastníků k odpovědnosti za vzniklou škodu.

Informování pojišťovny

Pokud jste viníkem dopravní nehody vy, je nutné poskytnout poškozenému všechny potřebné údaje jak o vaší osobě, tak i o vozidle, kterým byla daná škoda způsobena. Na vaše jméno a číslo zelené karty pak bude uplatňován nárok u pojišťovny, která poškozenému vyplatí příslušný obnos.

Pokud jste v pozici poškozeného, je důležité škodnou událost oznámit písemně pojišťovně, u které máte sjednané povinné ručení. Pojišťovna následně oprávněné nároky uhradí bez zbytečného odkladu přímo na vámi zvolený účet.

Porovnání povinného ručení