Prvotním kritériem je pro každého rozhodně cena. Ta je odvislá od řady aspektů, které jsme již zmínili v kalkulátoru povinného ručení. Avšak ne pouze cena by měla být tím určujícím prvkem při výběru nejvhodnějšího pojištění.

Cena není všechno

Samozřejmě však cena představuje prvotní informaci, se kterou je třeba dále pracovat. Je potřeba zjistit, co vše je v této stanovené ceně zahrnuto. U řady pojišťoven je totiž v ceně již obsaženo úrazové pojištění, pojištění osobních věcí, nabídka doplňkových služeb či vyšší limity plnění. Právě limity plnění představují důležitý faktor při pojistné události. Zvláště pak u škod na zdraví nemusí i relativně vysoké částky nakonec postačit a vy budete nuceni zaplatit rozdíl ze svého. Proto některé pojišťovny nabízejí limity pro pojistná plnění až do 100 mil. Kč.

Asistence v ceně

Dalším důležitým faktorem při výběru vhodného povinného ručení je bezesporu úroveň asistenčních služeb. Je důležité zjistit zda asistenční služby jsou v ceně pouze při havárii nebo i při poruše. Na jaké úkony se vztahují a co již si musíte uhradit ze svého. Právě ve službách se pojišťovny snaží navzájem si konkurovat a často nabízejí širokou paletu asistence již zakomponovanou v ceně pojištění vozidel.

Spojení s havarijním pojištěním

Pojišťovny chtějí získávat své nové klienty i tím, že jim při sjednání obou dvou forem pojištění vozidla – havarijní pojištění a povinné ručení – dávají výrazné slevy. Tím dokáží získat i klienta od konkurenčních pojišťoven, které třeba nabízejí pouze jeden z těchto dvou produktů na stejné úrovni beze slevy.

Porovnat a rozhodnout

U povinného ručení tedy nerozhoduje pouze cena, jak jsme si uvedli výše. Takže je důležité sbírat informace, zanalyzovat je a vyhodnotit. Třeba i nepatrně dražší povinné ručení vám v konečném důsledku může ušetřit až statisíce korun. Právě v tom tkví kouzlo těchto produktů, jelikož jakmile do hry vstupuje riziko, tedy riziko nehody a následné škody, nikdy není možné přesně určit, co se stane a ani kdy se to stane. Povinné ručení pouze dokáže zmírnit finanční následky, které tato vždy nepříjemná událost způsobí.

Porovnání povinného ručení