Účel provozování vozidla

Následuje faktor, který je sice u pojištění vozidel brán v úvahu, avšak uplatňuje se pouze u minoritního počtu aut. Jde o účel provozování vozidla. Valná většina uzavřených povinných ručení je na vozidla pro běžný provoz, avšak díky využití vozidla pro účely autoškoly, taxi, autopůjčoven, jako veterána či historického vozidla může cena značně kolísat a celé povinné ručení v konečném důsledku prodražit.

Další pojmy:

Porovnání povinného ručení