Pojištění za škody způsobené provozem motorového vozidla, jednoduše povinné ručení, je povinné ze zákona pro vozidla, kterým byla přidělena registrační značka, technický průkaz nebo je zkrátka jen využíváno k provozu na pozemních komunikacích. Každé vozidlo před tím než vjede na české silnice musí mít toto pojištění sjednané, jinak se jeho řidič vystavuje riziku značně vysokých pokut. Povinnost sjednat si povinné ručení platí pro vlastníka či spoluvlastníka Českého motorového vozidla, ale i pro řidiče vozidla cizozemského.

Uzavření povinného ručení

Sjednání a uzavření smlouvy o povinném ručení je identické s kterýmkoliv jiným pojištěním. Smluvní vztah vzniká na základě smlouvy mezi pojistníkem (majitel vozidla) a pojistitelem (obvykle pojišťovna). V pojišťovně jsou obvykle již připravené dokumenty a formuláře k vyplnění, takže celá transakce je vcelku snadná a jednoduchá. Po uzavření smlouvy obdrží majitel vozidla zelenou kartu. Právě zelená karta je jediný průkazný a vyžadovaný doklad, kterým je nutné při silniční kontrole prokázat uzavřené a platné povinné ručení.

Po uzavření smlouvy o povinném ručení má pojistník povinnost hradit pravidelně platby za pojištění.

Platba a trvání povinného ručení

Po uzavření smlouvy o povinném ručení má pojistník povinnost hradit pravidelně platby za pojištění. Existují možnosti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních úhrad, kdy nejčastěji využívanou formou je právě jedenkrát ročně. Standardní smlouva o povinném ručení v sobě nemá údaj o konci pojištění. Zkrátka je každoročně obnovována a nepřerušována. Pokud však údaj o ukončení ve smlouvě je, má pojistník za povinnost předat orgánům evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla. Od té doby samozřejmě vozidlo nesmí vyjet na pozemní komunikaci.

Porovnání povinného ručení