Převod vozidla do jiného okresu je poměrně častým jevem. Tento úkon vyžaduje jisté náležitosti, které musejí být dodržovány. V první řadě se jedná o nutnost předložení požadovaných dokumentů, kterými jsou technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o evidenční prohlídce, kde musí být uvedeno jméno nového majitele vozidla. Tento doklad Vám vystaví na každé STK. Dále je nutné doložit zelenou kartu, tedy doklad o pojištění vozidla. Dále je nutné doložit doklad totožnosti, tedy platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Následuje také vypsaná žádost na převod. Samozřejmostí je také doklad o koupi vozidla, kromě případu, kdy je vozidlo pořízeno na leasing. Jedná-li se o vozidlo firemní, je nutné dokládat také živnostenský list, výpis s obchodního rejstříku nebo koncesní list. Je také nutné vrátit SPZ/RZ, pokud je nový okres v jiném kraji, než u původního majitele. SPZ nebudete vracet v případě převodu mezi okresy jednoho kraje. Velmi důležité je také zaplatit ekologický poplatek, který se platí u starších vozidel. Je to závislé také na emisních limitech, které vozidlo splňuje.

Ekologický poplatek se pohybuje v částkách do deseti tisíc korun. Pokud převod vyřizuje někdo jiný, je třeba doložit plnou moc.

 

  • Zjistěte co je nutné provádět při převodu vozidel
  • Jaké dokumenty jsou při převodu důležité?
  • Vracení SPZ při převodu do jiného kraje
  • Převody firemních vozidel

Porovnání povinného ručení