Registry pojištěných vozidel jsou velmi užitečné. Uplatníte je například v případě, kdy potřebujete zjistit je-li dané vozidlo pojištěné. Stanete-li se účastníkem dopravní nehody, mohou se tyto informace včas hodit. Informaci o pojištění zjistíte v internetových databázích jednoduše, pouze po zadání státní poznávací značky či registrační značky. Ihned získáte informaci o pojištění vozidla a také to, u které pojišťovny je vozidlo pojištěno. Tyto registry jsou vedeny pod záštitou České kanceláře pojistitelů, která je spravuje velmi kvalitně a hlavně jsou všechny informace aktuální. V některých registrech je po Vás kromě poznávací značky vozidla, požadováno také datum, k němuž zjišťujete, je-li vozidlo pojištěno. Provozovatelů vozidel, kteří nemají vozidlo pojištěno, jsou povinni od 1. ledna 2009 uhradit zákonný příspěvek do garančního fondu, a to za každý den, kde není vozidlo pojištěno. Na výzvu, která je řidiči zaslána k zaplacení tohoto příspěvku je nutné reagovat a zaplatit ji do 30 dnů od doručení této zásilky. Pokud nebudete reagovat vystavujete se pokutě a také dalším problémům, které mohou být řešeny až soudní cestou.

Na stránkách České kanceláře pojistitelů se dozvíte v jakém formátu a musí registrační značka zadávat do vyhledávače a mnoho dalších zajímavých typů a rad.

 

  • Zjistěte k čemu jsou dobré registry pojištěných vozidel
  • Kdo je v registru pojištěných vozidel?
  • Jaké informace se dají získat z registru?
  • Řekneme Vám dopady absence povinného ručení

Porovnání povinného ručení